Phong thủy

Treo tranh cát tường trong phòng khách

Treo tranh cát tường trong phòng khách

Nên treo vài bức tranh phong thủy trong phòng khách, tuy nhiên cũng không phải tranh nào cũng treo được. Tranh phải có nội dung cát tường, ngoài ra ...